Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXIII-168/08

w sprawie: przekazania i finansowania zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie Miasta Ząbki
Uchwała Nr XXIII-168/08
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 30 września 2008 r.


w sprawie: przekazania i finansowania zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie Miasta ZąbkiNa podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6, art. 5 ust. 2 oraz art. 12 pkt 8 lit. „a” ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity – Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001r. z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:


§ 1

Powiat Wołomiński przekazuje Miastu Ząbki prowadzenie zadania publicznego w zakresie powiatowych dróg publicznych w części mechaniczne sprzątanie ulic w granicach administracyjnych Miasta.


§ 2

Przekazanie, o którym mowa następuje na okres od dnia 01.10.2008. do dnia 30 listopada 2008r.


§ 3

Na zadania określone w § 1 powiat przekaże gminie środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 22 000 zł. na warunkach określonych w porozumieniu.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Edward Olszowy


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Edward Olszowy, data: 01.10.2008 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 07.10.2008 r., godz. 13.44
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 09.09.2010 r., godz. 11.04
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.09.2010 r., godz. 11.04Magdalena RudnikEdycja strony
07.10.2008 r., godz. 13.44Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2419 razy.