Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne wszczęte na wniosek Zakładu JWCH Produkcja Budowlana Sp. z o.o., ul. Radzymińska 326, 05-091 Ząbki

Postepowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych, na terenie Zakładu Prefabrykacji w Tłuszczu przy ul. Nowej 40, zlokalizowanego na działce nr ew. 439 obr. 0001 w Tłuszczu.
Wołomin, dnia 05.09.2008r.
WOŚ-6223-8/ /08


Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz. U.
z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.), art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),


zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 29.08.2008r., Zakładu JWCH Produkcja Budowlana Sp. z o.o., ul. Radzymińska 326, 05-091 Ząbki, zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych, na terenie Zakładu Prefabrykacji w Tłuszczu przy ul. Nowej 40, zlokalizowanego na działce nr ew. 439 obr. 0001 w Tłuszczu.

Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać
w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3, w terminie
14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 03.10.2008 r., godz. 14.11
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 03.10.2008 r., godz. 14.11
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.10.2008 r., godz. 14.11NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1491 razy.