Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne wszczęte na wniosek Pana Artura Boguszewskiego – właściciela A.R.S. – DEVELOPER Boguszewski Sp. Jawna, ul. Wilsona 5, 05-220 Zielonka

Postepowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy fragmentu rowu komunalnego, zlokalizowanego na terenie działek o nr ew. 120 obr. 09 i dz. nr ew. 83 obr. 11 w Kobyłce, przy czym zakres prac obejmie zamianę fragmentu rowu na rurociąg Ø 800 mm.
Wołomin, dnia 18.09.2008r.
WOŚ-6224-13/08

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.)

zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek Pana Artura Boguszewskiego – właściciela A.R.S. – DEVELOPER Boguszewski Sp. Jawna,
ul. Wilsona 5, 05-220 Zielonka, z dnia 12.09.2008r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy fragmentu rowu komunalnego, zlokalizowanego na terenie działek o nr ew. 120 obr. 09 i dz. nr ew. 83 obr. 11 w Kobyłce, przy czym zakres prac obejmie zamianę fragmentu rowu na rurociąg Ø 800 mm.

Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 18.09.2008 r., godz. 14.42
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 18.09.2008 r., godz. 14.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.09.2008 r., godz. 14.42NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1479 razy.