Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne wszczęte na wniosek Burmistrza Tłuszcza, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz

Postepowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj.: wykonanie przejścia poprzecznego projektowaną siecią wodociągową pod rzeką Fiszor, w km 6+200, w miejscowości Jarzębia Łąka, Gm. Tłuszcz.
Wołomin, dnia 05.09.2008r.
WOŚ-6224-11/2589/08


Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.), art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),


zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, na wniosek z dnia 01.09.2008r., Burmistrza Tłuszcza, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz, zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj.: wykonanie przejścia poprzecznego projektowaną siecią wodociągową pod rzeką Fiszor, w km 6+200, w miejscowości Jarzębia Łąka, Gm. Tłuszcz.

Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 10.09.2008 r., godz. 15.11
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 10.09.2008 r., godz. 15.11
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.09.2008 r., godz. 15.11NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1393 razy.