Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

postępowanie wodnoprawne wszczęte na wniosek z dnia 14.08.2008r., firmy „ART. REKLAMA” Dariusz Świątek, Barbara Świątek Spółka Jawna, ul. Korsarska 20, 03-678 Warszawa,

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz. U.
z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.), art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),


zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, na wniosek z dnia 14.08.2008r., firmy „ART. REKLAMA” Dariusz Świątek, Barbara Świątek Spółka Jawna, ul. Korsarska 20, 03-678 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie wód opadowych do rowu R-H3 w km 2+050, poprzez wylot kanalizacji deszczowej, w ilości 12,93 l/s oraz wykonanie urządzeń wodnych, tj.: wykonanie wylotu kanału deszczowego do rowu R-H3.

Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 21.08.2008 r., godz. 12.59
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 21.08.2008 r., godz. 12.59
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.08.2008 r., godz. 12.59NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2171 razy.