Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

postępowanie wodnoprawne wszczęte na wniosek z dnia17.07.2008r., Burmistrza Tłuszcza, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10

zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.), art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),


zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek z dnia 17.07.2008r., Burmistrza Tłuszcza, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków do rowu melioracyjnego, za pośrednictwem istniejącej kanalizacji sanitarnej, w ilości do 11,0 m3/d, z mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy Zespole Szkół w Postoliskach, gm. Tłuszcz.

Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 21.08.2008 r., godz. 10.35
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 21.08.2008 r., godz. 10.35
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.08.2008 r., godz. 10.35NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1285 razy.