Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne wszczęte na wniosek pełnomocnika zakładu „ART REKLAMA” Dariusz Świątek, Barbara Świątek Spółka Jawna, ul. Korsarska 20, 03-687 Warszawa

Postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację sieci drenarskiej w dziale drenarskim nr 79, na działce nr ew. 60/4 obr. 05-03 w Radzymini.
Wołomin, dnia 18.08.2008r.
WOŚ-6224-9/2400/08

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.),

zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 14.08.2008r. pełnomocnika zakładu „ART REKLAMA” Dariusz Świątek, Barbara Świątek Spółka Jawna, ul. Korsarska 20, 03-687 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację sieci drenarskiej w dziale drenarskim nr 79, na działce nr ew. 60/4 obr. 05-03 w Radzyminie.

Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 18.08.2008 r., godz. 11.34
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 18.08.2008 r., godz. 11.34
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.08.2008 r., godz. 11.34NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1573 razy.