Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne wszczęte na wniosek zakładu Mennica Metale Szlachetne S.A., ul. Pereca 21, 00-958 Warszawa.

Postępowanie administarcyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. wylotu kanalizacji deszczowo-drenażowej Ø 200 mm do rowu melioracyjnego R-25, oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków opadowych, roztopowych i wód drenażowych poprzez rów R-25 do rzeki Beniaminówki w km 10+870, z nawierzchni utwardzonych projektowanego na dz. nr ew. 20/2 obr. 1-08 w Radzyminie przy ul. Weteranów zakładu Mennica Metale Szlachetne S.A.
Wołomin, dnia 13.08.2008r.
WOŚ-6225- 32/2375/08


Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.),

zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 11.08.2008r. Mennica Metale Szlachetne S.A., ul. Pereca 21, 00-958 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. wylotu kanalizacji deszczowo-drenażowej Ø 200 mm do rowu melioracyjnego R-25, oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków opadowych, roztopowych i wód drenażowych poprzez rów R-25 do rzeki Beniaminówki w km 10+870,
z nawierzchni utwardzonych projektowanego na dz. nr ew. 20/2 obr. 1-08 w Radzyminie przy ul. Weteranów zakładu Mennica Metale Szlachetne S.A.


Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 14.08.2008 r., godz. 09.41
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 14.08.2008 r., godz. 09.41
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.08.2008 r., godz. 09.41NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1574 razy.