Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne wszczęte na wniosek Wójta Gminy Jadów (ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów)

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia przewodu wodociągowego przez rzekę Ruda w km 14+150 rzeki, a także na przebudowę urządzeń wodnych, tj. fragmentów rowów melioracyjnych usytuowanych na dz. nr ew. 628, 625, 615/14, 885 i 886 w miejscowości Kukawki, gm. Jadów.
Wołomin, dnia 04.08.2008r.
WOŚ-6224–2/2287/08


ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania wodnoprawnegoNa podstawie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (Dz.U. Nr 239 z 2005r., poz. 2019, z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 25.06.2008r., uzupełniony w dniu 24.07.2008r., Wójta Gminy Jadów (ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów), zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia przewodu wodociągowego przez rzekę Ruda w km 14+150 rzeki, a także na przebudowę urządzeń wodnych, tj. fragmentów rowów melioracyjnych usytuowanych na dz. nr ew. 628, 625, 615/14, 885 i 886 w miejscowości Kukawki, gm. Jadów.


Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 04.08.2008 r., godz. 16.37
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 04.08.2008 r., godz. 16.37
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.08.2008 r., godz. 16.37NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1551 razy.