Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne wszczęte na wniosek Wójta Gminy Jadów (ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów).

Postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. przepustu 2 x Ø 1500 mm w km 4+100 rzeki Kobylanki, w miejscowości Wujówka, gm. Jadów.
Wołomin, dnia 01.08.2008r.
WOŚ-6224-8/2271/08Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.)

zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek Wójta Gminy Jadów (ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów) z dnia 30.07.2008r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. przepustu 2 x Ø 1500 mm w km 4+100 rzeki Kobylanki, w miejscowości Wujówka, gm. Jadów.


Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 01.08.2008 r., godz. 14.24
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 01.08.2008 r., godz. 14.24
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.08.2008 r., godz. 14.24NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1591 razy.