Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postepowanie wszczęte na wniosek Centrum Naukowo-Produkcyjnego Elektroniki Profesjonalnej „RADWAR” S.A., ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa.

Postepowanie administracyjne w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia czwartorzędowego i na odprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych z terenu zakładu zlokalizowanego w Kobyłce przy ul. Nadmeńskiej 14, w zakresie wyłączenia zakładów „JRJ DEKOR” Sp. z o.o. Zakładu Pracy Chronionej, „J&J DECOR” Sp. z o.o. i „AMRITA POLSKA” Sp. z o.o., z ww. pozwolenia wodnoprawnego.
Wołomin, dnia 31.07.2008r.
WOŚ-6223 – 7/2246/08


Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 21.07.2008r. Pełnomocnika Zarządu Centrum Naukowo-Produkcyjnego Elektroniki Profesjonalnej „RADWAR” S.A., ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia czwartorzędowego i na odprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych z terenu zakładu zlokalizowanego w Kobyłce przy ul. Nadmeńskiej 14, w zakresie wyłączenia zakładów „JRJ DEKOR” Sp. z o.o. Zakładu Pracy Chronionej, „J&J DECOR” Sp. z o.o.
i „AMRITA POLSKA” Sp. z o.o., z ww. pozwolenia wodnoprawnego.

Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 31.07.2008 r., godz. 10.42
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 31.07.2008 r., godz. 10.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
31.07.2008 r., godz. 10.42NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1548 razy.