Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne wszczęte na wniosek Pana Jarosława Kornackiego

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy fragmentu rowu melioracyjnego A-6, zlokalizowanego na terenie działek o nr ew. 20/5, 20/6 i 20/7 obr. 03-01-03 w Radzyminie, przy czym zakres prac obejmie zmianę usytuowania fragmentu rowu oraz jego zamianę na rurociąg Ø 600 mm.
Wołomin, dnia 29.07.2008r.
WOŚ-6224-6/2195/08Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.)

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek Pana Jarosława Kornackiego, z dnia 25.06.2008r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy fragmentu rowu melioracyjnego A-6, zlokalizowanego na terenie działek o nr ew. 20/5, 20/6 i 20/7 obr. 03-01-03 w Radzyminie, przy czym zakres prac obejmie zmianę usytuowania fragmentu rowu oraz jego zamianę na rurociąg Ø 600 mm.

Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 29.07.2008 r., godz. 09.56
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 29.07.2008 r., godz. 09.56
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.07.2008 r., godz. 09.56NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1556 razy.