Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne wszczęte na wniosek Wójta Gminy Klembów, ul. Gen. Fr. Żymierskiego 38, 05-205 Klembów

Postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do ziemi, z nawierzchni utwardzonych ul. Koczorowskiej i części ul. Kolejowej w Ostrówku, gm. Klombów, oraz na wykonanie urządzeń wodnych służących do odprowadzania ww. ścieków do ziemi (tj. studni chłonnej i wylotu kanalizacji deszczowej do rowu).
Wołomin, dnia 14.07.2008r.
WOŚ-6225-20/ 2043/08


Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.),

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 03.07.2008r. Wójta Gminy Klembów, ul. Gen. Fr. Żymierskiego 38, 05-205 Klembów, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do ziemi, z nawierzchni utwardzonych ul. Koczorowskiej i części ul. Kolejowej w Ostrówku, gm. Klombów oraz wykonanie urządzeń wodnych służących do odprowadzania ww. ścieków do ziemi (tj. studni chłonnej i wylotu kanalizacji deszczowej do rowu).


Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 15.07.2008 r., godz. 08.39
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 15.07.2008 r., godz. 08.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.07.2008 r., godz. 08.39NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1501 razy.