Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne wszczęte na wniosek Pani Kornelii Marszał

Postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej na działce ew. nr 631/1obr. Chrzęstne, gm Tłuszcz.
Wołomin, dnia 20.06.2008r.
WOŚ-6224-1/1761/08

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.),

zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 31.03.2008r. Pani Kornelii Marszał, zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej na działce ew. nr 631/1obr. Chrzęstne, gm Tłuszcz.

Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 23.06.2008 r., godz. 14.27
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 23.06.2008 r., godz. 14.27
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.06.2008 r., godz. 14.27NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1621 razy.