Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XX-145/08

w sprawie przyjęcia rezygnacji Wicestarosty Wołomińskiego
Uchwała Nr XX-145/08
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 17 czerwca 2008 r.


w sprawie przyjęcia rezygnacji Wicestarosty Wołomińskiego


Na podstawie art. 31c ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:§ 1

Przyjmuje się rezygnację Piotra Michała Uścińskiego z członkostwa w Zarządzie Powiatu Wołomińskiego i zwalnia się go z pełnienia dotychczasowych obowiązków Wicestarosty z dniem podjęcia uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Edward Olszowy


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Edward Olszowy, data: 17.06.2008 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 17.06.2008 r., godz. 14.50
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 09.09.2010 r., godz. 10.50
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.09.2010 r., godz. 10.50Magdalena RudnikEdycja strony
09.09.2010 r., godz. 10.47Magdalena RudnikEdycja strony
09.09.2010 r., godz. 10.46Magdalena RudnikEdycja strony
17.06.2008 r., godz. 14.50Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2511 razy.