Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

postepowanie wodnoprawne wszczęte na wniosek zakładu Coca -Cola HBC Polska Sp. z o.o., ul. Annopol 20, 03-236 Warszawa

postępowanie wodnoprawne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, z ujęcia składającego się z 3 studni (nr 1, 2, 3), zlokalizowanego na terenie zakładu Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o. Filia w Radzyminie, ul. Przemysłowa 2, 05-250 Radzymin.
Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne
(Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.), art. 185 ust. 2 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150) oraz zgodnie
z art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),


zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie,
na wniosek z dnia 21.05.2008r., Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o., ul. Annopol 20, 03-236 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, z ujęcia składającego się z 3 studni (nr 1, 2, 3), zlokalizowanego na terenie zakładu Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o. Filia w Radzyminie, ul. Przemysłowa 2, 05-250 Radzymin.

Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać
w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie,
w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 13.06.2008 r., godz. 11.47
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 13.06.2008 r., godz. 11.47
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.06.2008 r., godz. 11.47NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1539 razy.