Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Sesja XIX

z dnia 27.05.2008 r.

Podstrony:
 • Uchwała Nr XIX - 135/08
  w sprawie: wyrażenia zgody na realizację projektów w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • Uchwała Nr XIX - 136/08
  w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV-107/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dn. 20.12.2007 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2008
 • Uchwała Nr XIX - 137/08
  w sprawie: użyczenia Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wołominie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wołomińskiego
 • Uchwała Nr XIX - 138/08
  w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usuwanie z drogi pojazdów i ich parkowanie na wyznaczonym parkingu
 • Uchwała Nr XIX - 139/08
  w sprawie: zmiany nazwy Technikum Elektrycznego z siedzibą w Zielonce, ul. Inżynierska 1
 • Uchwała Nr XIX - 140/08
  w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXI-217/01 z dnia 18 grudnia 2001 r. dotyczącej ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego
 • Uchwała Nr XIX - 141/08
  w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Powiatu Wołomińskiego, nie stanowiących własności Powiatu
 • Uchwała Nr XIX - 142/08
  w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz przyjęcia wartości jednego punktu w złotych pracowników Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej Starostwa Powiatowego w Wołominie.
 • Uchwała Nr XIX - 143/08
  w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania dla pracowników niektórych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej powiatu
 • Uchwała Nr XIX - 144/08
  w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Starosty Wołomińskiego

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 29.05.2008 r., godz. 09.55
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 29.05.2008 r., godz. 09.55
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.05.2008 r., godz. 09.55Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 4261 razy.