Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne wszczęte na wniosek Prokurenta firmy FAPIM Polska sp. z o.o., Al. Piłsudskiego 200, 05-270 Marki.

Postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do ziemi, z terenu działek o nr ew. 690/8 i 690/11 obr. Słupno, gm. Radzymin.
Wołomin, dnia 07.05.2008r.
WOŚ-6225-13/1326/08Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz.U.z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.),

zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 28.04.2008r. Prokurenta firmy FAPIM Polska sp. z o.o., Al. Piłsudskiego 200,
05-270 Marki, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód,
tj. odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do ziemi, z terenu działek o nr ew. 690/8 i 690/11 obr. Słupno, gm. Radzymin.


Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w terminie 14 dni w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie przy
ul. Prądzyńskiego 3.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 08.05.2008 r., godz. 11.36
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 08.05.2008 r., godz. 11.36
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.05.2008 r., godz. 11.36NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1442 razy.