Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne wszczęte na wniosek Dyrektora Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej „Mazowsze” w Warszawie, ul. Chełmżyńska 1, 04-247 Warszawa.

Postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do ziemi, z terenu projektowanego osiedla mieszkaniowego przy ul. Powstańców i Dzikiej w Ząbkach.
Wołomin, dnia 29.04.2008r.
WOŚ-6225-11/1221/08Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.),

zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 19.03.2008r. Dyrektora Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej „Mazowsze” w Warszawie, ul. Chełmżyńska 1, 04-247 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do ziemi, z terenu projektowanego osiedla mieszkaniowego zlokalizowanego przy ul. Powstańców i Dzikiej w Ząbkach (na dz. nr ew. 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22, 23, 28, 29 i 63 obr. 03-32).


Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w terminie 14 dni w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 29.04.2008 r., godz. 09.31
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 29.04.2008 r., godz. 09.31
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.04.2008 r., godz. 09.31NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1580 razy.