Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne wszczęte na wniosek Pana Andrzeja Ochenkowskiego, działającego w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Radzymin (Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin)

Postepowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia poprzecznego projektowaną siecią wodociągową pod rzeką Rządzą w km 14+040, w miejscowości Zawady gm. Radzymin.
Wołomin, dnia 14.04.2008r.
WOŚ-6227-11/1073/08


Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 11.04.2008r., Pana Andrzeja Ochenkowskiego, działającego w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Radzymin (Pl. T. Kościuszki 2,
05-250 Radzymin), zostało wszczęte postępowanie
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia poprzecznego projektowaną siecią wodociągową pod rzeką Rządzą w km 14+040, w miejscowości Zawady gm. Radzymin.Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 15.04.2008 r., godz. 09.17
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 15.04.2008 r., godz. 09.17
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.04.2008 r., godz. 09.17NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1506 razy.