Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XVII – 124/08

w sprawie przekazania skargi J. G.
Uchwała Nr XVII – 124/08
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28 marca 2008 r.

w sprawie przekazania skargi J. G.Na podstawie art. 229 pkt 2 i pkt 4 w zw. z art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Przekazuje się skargę J. G. z dnia 28 lutego 2008r. organom właściwym do jej rozpatrzenia:
1) w części oznaczonej jako pkt 1, dotyczącej Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wołominie - Wojewodzie Mazowieckiemu
2) w części oznaczonej jako pkt 2, dotyczącej Naczelnika Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego – Staroście Wołomińskiemu.


§ 2

Odpis uchwały należy przesłać skarżącemu, na adres wskazany w skardze.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego
Tadeusz Wiśniewski

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 01.04.2008 r., godz. 11.13
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 01.04.2008 r., godz. 11.13
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.04.2008 r., godz. 11.13Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2663 razy.