Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne wszczęte na wniosek Kontra5 W. Krajewski, W. Staneta, L. Zielenkiewicz SPÓŁKA JAWNA, ul. Wyszyńskiego 15, 05-091 Ząbki

Postępowanie administarcyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego na działkach nr ew. 537/21, 537/22, 537/5, 537/13 i 537/14 obr. 0018 – Słupno, gmina Radzymin.
Wołomin, dnia 12.03.2008r.
WOŚ-6227-9/691/08


Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.), art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2005r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),


zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek z dnia 15.09.2007r., Kontra5 W. Krajewski, W. Staneta, L. Zielenkiewicz SPÓŁKA JAWNA, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 15, 05-091 Ząbki, zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego na działkach nr ew. 537/21, 537/22, 537/5, 537/13 i 537/14 obr. 0018 – Słupno, gmina Radzymin.


Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w Kancelarii Starostwa Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie,
w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 17.03.2008 r., godz. 11.19
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 17.03.2008 r., godz. 11.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.03.2008 r., godz. 11.19NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1652 razy.