Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XVI – 115/08

w sprawie: nabycia nieruchomości przez Powiat Wołomiński
Uchwała Nr XVI-115/08
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28.02.2008 r.

w sprawie: nabycia nieruchomości przez Powiat Wołomiński

Na podstawie art. 12 pkt 8 litera „a” w związku z art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póź. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na nabycie przez Powiat Wołomiński, nieruchomości składającej się z działki ewid. nr 405 z obrębu 28 o pow. 0,0052 ha położonej w Kobyłce przy ul. Załuskiego, uregulowanej w księdze wieczystej nr KW, 6066 przeznaczonej pod poszerzenie drogi powiatowej, wykazanej w załączniku stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 2.

Do podpisania aktu notarialnego upoważnia się Zarząd Powiatu Wołomińskiego

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Wołomińskiego
Tadeusz Wiśniewski

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 13.03.2008 r., godz. 14.21
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 13.03.2008 r., godz. 14.21
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.03.2008 r., godz. 14.21Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2636 razy.