Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XVI – 112/08

w sprawie: zwiększenia rocznej stawki na bieżące funkcjonowanie Publicznego Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3
Uchwała Nr XVI-112/08
Rady Powiatu Wołominskiego
z dnia 28.02.2008 r.w sprawie: zwiększenia rocznej stawki na bieżące funkcjonowanie Publicznego Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3


Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się roczną stawkę na bieżące funkcjonowanie Publicznego Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 z siedzibą w Wołominie przy ul. Przejazdowej 4, w 2008 roku do kwoty 24 486 zł. (słownie: dwadzieścia cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć złotych), z przeznaczeniem na bieżące naprawy, remonty oraz wyposażenie placówki w niezbędny sprzęt.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Wołomińskiego

Tadeusz Wiśniewski


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 13.03.2008 r., godz. 13.30
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 13.03.2008 r., godz. 13.30
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.03.2008 r., godz. 13.30Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2426 razy.