Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postęowanie wodnoprawne wszczęte na wniosek Poszukiwania Nafty i Gazu Jasło Sp. z o.o. Oddział NAFTGAZ w Wołominie, ul. Łukasiewicza 11

Postępowanie administracyjne w związku z wnioskiem o przedłużenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do wód, z terenu zakładu Poszukiwania i Gazu Jasło Sp. z o.o. Oddział NAFTGAZ w Wołominie przy ul. Łukasiewicza 11.
Wołomin, dnia 03.03.2008r.
WOŚ-6226 – 2/633/08


Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)
zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, na wniosek z dnia 29.02.2008r. Wiceprezesa Zarządu Poszukiwania Nafty i Gazu Jasło Sp. z o.o. Oddział NAFTGAZ w Wołominie, ul. Łukasiewicza 11, zostało wszczęte postępowanie w związku
z wnioskiem o przedłużenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do wód, z terenu zakładu Poszukiwania i Gazu Jasło Sp. z o.o. Oddział NAFTGAZ w Wołominie przy ul. Łukasiewicza 11.

Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w Kancelarii Starostwa Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 03.03.2008 r., godz. 16.05
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 03.03.2008 r., godz. 16.05
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.03.2008 r., godz. 16.05NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1456 razy.