Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne wszczęte na wniosek firmy Varasto Poland Sp. z o.o., ul. Sterdyńska 1, 03-797 Warszawa

Postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, ze studni zlokalizowanej na terenie Centrum Logistycznego w miejscowości Karpin, gm. Dąbrówka (dz. nr ew. 261/1, 262/1 i 263/1).
Wołomin, dnia 25.02.2008r.
WOŚ-6223-3/543/08Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, na wniosek Członka Zarządu firmy Varasto Poland Sp. z o.o., ul. Sterdyńska 1, 03-797 Warszawa, z dnia 19.02.2008r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, ze studni zlokalizowanej na terenie Centrum Logistycznego w miejscowości Karpin, gm. Dąbrówka (dz. nr ew. 261/1, 262/1 i 263/1).


Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w Kancelarii Starostwa Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 29.02.2008 r., godz. 14.40
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 29.02.2008 r., godz. 14.40
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.02.2008 r., godz. 14.40NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1552 razy.