Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne wszczęte na wniosek pana Romualda Kokoszka

Postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy fragmentu rowu melioracyjnego P, na terenie działek o nr ew. 968/1, 824 i 969 w miejscowości Sitne, gmina Jadów.
Wołomin, dnia 28.02.2008r.
WOŚ-6227-7/585/08Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.)

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, na wniosek z dnia 26.02.2008r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy fragmentu rowu melioracyjnego „P” na terenie działek o nr ew. 968/1, 824 i 969 w miejscowości Sitne, gmina Jadów.


Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 28.02.2008 r., godz. 14.30
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 28.02.2008 r., godz. 14.30
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.02.2008 r., godz. 14.30NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1427 razy.