Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne wszczęte na wniosek Pana Pawła Ochenkowskiego, działającego w imieniu Wójta Gminy Dąbrówka (Pl. T. Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka)

Postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia poprzecznego siecią wodociągową pod dnem Kanału Marianowskiego w miejscowości Dręszew w km 4+530, gm. Dąbrówka.
Wołomin, dnia 18.02.2008r.
WOŚ-6227-5/446/08Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, na wniosek z dnia 14.02.2008r., Pana Pawła Ochenkowskiego, działającego w imieniu Wójta Gminy Dąbrówka (Pl. T. Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka), zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia poprzecznego siecią wodociągową pod dnem Kanału Marianowskiego w miejscowości Dręszew w km 4+530, gm. Dąbrówka.Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w Kancelarii Starostwa Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 18.02.2008 r., godz. 08.08
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 18.02.2008 r., godz. 08.08
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.02.2008 r., godz. 08.08NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1529 razy.