Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne wszczęte na wniosek ORCO LOGISTC Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa.

Postępowanie administracyjne w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków deszczowych, drenażowych i pochłodniczych do rzeki Długiej w km 5+840.
Wołomin, dnia 31.01.2008r.
WOŚ-6225-5/320/08Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.), art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, na wniosek z dnia 28.01.2008r. ORCO LOGISTIC Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o przeniesieniu praw
i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków deszczowych, drenażowych i pochłodniczych do rzeki Długiej poprzez wylot o średnicy 372 mm, usytuowany w km 5+840 na rzędnej 83,75 m n.p.m.

Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w Kancelarii Starostwa Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 01.02.2008 r., godz. 14.22
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 01.02.2008 r., godz. 14.22
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.02.2008 r., godz. 14.22NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1669 razy.