Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne wszczęte na wniosek firmy ZOMA Dąbrowski Mikołajczyk Spółka Jawna, 05-230 Kobyłka, ul. Wesoła 27.

Pstępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. studni chłonnych oraz na odprowadzanie ścieków deszczowych do ziemi, z nawierzchni utwardzonych dróg i parkingów projektowanego osiedla domów jednorodzinnych – dz. nr ew. 89/1 i 237/1 obr. 29 w Kobyłce.
Wołomin, dnia 25.01.2008r.
WOS-6225-4/237/08Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnegoNa podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne
(t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.), art. 185 ust. 2 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),


zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie,
na wniosek z dnia 14.01.2008r., firmy ZOMA Dąbrowski Mikołajczyk Spółka Jawna, 05-230 Kobyłka, ul. Wesoła 27, zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. studni chłonnych oraz na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi, z nawierzchni utwardzonych dróg
i parkingów projektowanego osiedla domów jednorodzinnych – dz. nr ew. 89/1 i 237/1 obr. 29 w Kobyłce.

Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać
w kancelarii Starostwa Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie,
w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 28.01.2008 r., godz. 10.50
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 28.01.2008 r., godz. 10.50
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.01.2008 r., godz. 10.50NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1751 razy.