Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne wszczęte na wniosek Pana Zenona Koc

Postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego, tj. budowę przepustu Ø 600 mm na rowie melioracyjnym przy ul. Lisiej w Markach (dz. nr ew. 49, obr. 04-07)
Wołomin, dnia 24.01.2008r.
WOŚ-6227-1/232/08Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (t.j. Dz. U.
z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.)

zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, na wniosek Pana Zenona Koc z dnia 31.12.2007r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego, tj. wykonanie przepustu
Ø 600 mm na rowie melioracyjnym (dz. nr ew. 49, obr. 4-07) w Markach przy ul. Lisiej.


Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać
w Kancelarii Starostwa Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie,
w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 25.01.2008 r., godz. 14.06
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 25.01.2008 r., godz. 14.06
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.01.2008 r., godz. 14.06NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1494 razy.