Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne wszczęte na wniosek Pani Marty Mazurek i Pana Artura Mazurek, działających jako spółka cywilna A.M.M. S.C. Artur i Marta Mazurek z siedzibą przy ul. Moniuszki 24 A, 05-230 Kobyłka

Postępowanie administarcyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków deszczowych do wód, tj. do rowu komunalnego "A", a następnie do rzeki Czarnej w km 11+590,
Wołomin, dnia 08.01.2008r.
WOS-6225-2/53/08Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 107 z późn. zm.),

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, na wniosek z dnia 04.01.2008r. Pani Marty Mazurek i Pana Artura Mazurek, działających jako spółka cywilna A.M.M. S.C. Artur i Marta Mazurek z siedzibą przy ul. Moniuszki 24 A, 05-230 Kobyłka, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do wód, tj. do rowu komunalnego „A”, a następnie do rzeki Czarnej w km 11+590, z nawierzchni utwardzonych dróg i parkingów projektowanego osiedla domów jednorodzinnych, zlokalizowanego na dz. nr ew. 242 obr. 07 w Kobyłce przy ul. Nadmeńskiej oraz na wykonanie urządzeń wodnych służących do odprowadzania ww. ścieków.


Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w terminie 14 dni w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 16.01.2008 r., godz. 15.12
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 16.01.2008 r., godz. 15.12
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.01.2008 r., godz. 15.12NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1844 razy.