Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoporawne wszczęte na wniosek Zakładu SHINCHANG ZPZP POLSKA Sp. z o.o., 05-260 Marki, ul. Moniuszki 4,

postępowanie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych za pomocą studni zlokalizowanych na terenie Zakładu SHINCHANG ZPZP POLSKA Sp. z o.o., 05-260 Marki, ul. Moniuszki 4.
Wołomin, dnia 11.01.2007r.
WOS-6223-10/3125/07


Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (t.j. Dz. U.
z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.), art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.
z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.),

zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek z dnia 04.12.2007r., Zakładu SHINCHANG ZPZP POLSKA Sp. z o.o.,
05-260 Marki, ul. Moniuszki 4, zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne w sprawie wydania pozwolenia na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych za pomocą studni zlokalizowanych na terenie Zakładu SHINCHANG ZPZP POLSKA Sp. z o.o., 05-260 Marki, ul. Moniuszki 4.

Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać
w Kancelarii Starostwa Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie,
w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 16.01.2008 r., godz. 15.03
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 16.01.2008 r., godz. 15.03
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.01.2008 r., godz. 15.03NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1738 razy.