Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Sesja XIV

Z dnia 20.12.2007 r.

Podstrony:
 • Uchwała Nr XIV – 98/07
  w sprawie zmiany uchwały Nr V–33/07 Rady Powiatu z dnia 27.02.2007 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2007.
 • Uchwała Nr XIV – 99/07
  w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007.
 • Uchwała Nr XIV – 100/07
  w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wołominie.
 • Uchwała Nr XIV – 101/07
  w sprawie uchylenia uchwały w sprawie gospodarki środkami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 • Uchwała Nr XIV – 102/07
  w sprawie rodzajów wyróżnień i nagród za osiągnięcia sportowe.
 • Uchwała Nr XIV – 103/07
  w sprawie Rocznego Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego na 2008r.
 • Uchwała Nr XIV – 104/07
  w sprawie określenia wysokości minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych stanowiących powiatowy zasób nieruchomości.
 • Uchwała Nr XIV – 105/07
  w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVII-311/06 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 sierpnia 2006 r. z późn. zm.
 • Uchwała Nr XIV – 106/07
  w sprawie: podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2007 roku.
 • Uchwała Nr XIV – 107/07
  w sprawie budżetu powiatu wołomińskiego na rok 2008 r.

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 10.01.2008 r., godz. 10.54
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 10.01.2008 r., godz. 10.54
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.01.2008 r., godz. 10.54NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 4066 razy.