Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sparwie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych z nawierzchni utwardzonych fragmentu ul. Przemysłowej w Tłuszczu do ziemi

Wołomin, dnia 07.01.2008r.
Starostwo Powiatu Wołomińskiego
Wydział Ochrony Środowiska
ul. Prądzyńskiego 3
05-200 WołominOBWIESZCZENIE

stosownie do art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. z 2000r. Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) i art. 127 ust. 9 ustawy
z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.),
w związku z postępowaniem wszczętym na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 31.12.2007r., dotyczącym wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do rowu komunalnego, a następnie do ziemi

informuję,
że w Starostwie Powiatu Wołomińskiego wszczęto postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych z nawierzchni utwardzonych fragmentu ulicy Przemysłowej w Tłuszczu do rowu komunalnego, a następnie do ziemi.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatu Wołomińskiego, 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, pok. nr 8.
Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać
w Kancelarii Starostwa Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie,
w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 08.01.2008 r., godz. 15.22
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 08.01.2008 r., godz. 15.22
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.01.2008 r., godz. 15.22NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1520 razy.