Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne na wniosek Naczelnika Ząrządu Dróg Powiatowych, 05-200 Wołomin, ul. Kobyłkowska 1A

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych z nawierzchni utwardzonych fragmentu ulicy Przemysłowej w Tłuszczu do rowu komunalnego, a następnie do ziemi.
Wołomin, dnia 07.01.2008r.
WOS-6225-1/51/08


Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6, 7 i 9 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (t.j. Dz. U.
z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 107, z późn. zm.),

zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie,
na wniosek z dnia 31.12.2007r. Naczelnika Zarządu Dróg Powiatowych Starostwa Powiatu Wołomińskiego, ul. Kobyłkowska 1A, 05-200 Wołomin, zostało wszczęte postępowanie
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych z nawierzchni utwardzonych fragmentu ulicy Przemysłowej w Tłuszczu do rowu komunalnego, a następnie do ziemi.


Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać
w terminie 14 dni w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatu Wołomińskiego, przy
ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 08.01.2008 r., godz. 15.19
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 08.01.2008 r., godz. 15.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.01.2008 r., godz. 15.19NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1425 razy.