Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postepowanie wodnoprawne na wniosek Burmistrza Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki

Postępowanie wodnoprawne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi, z nawierzchni utwardzonych fragmentu ul. Poniatowskiego w Ząbkach na działkach nr ew. 57/2, 56, 77, 79 i 80 w obrębie 03-04 oraz budowy urządzeń wodnych w związku z projektowaną modernizacją drogi.
Wołomin, dnia 03.01.2008r.
WOS-6225-30/3075/08/07Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnegoNa podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne
(t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.), art. 185 ust. 2 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),


zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie,
na wniosek z dnia 11.12.2007r. Burmistrza Miasta Ząbki, 05-091 Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi, z nawierzchni utwardzonych fragmentu ul. Poniatowskiego w Ząbkach na działkach nr ew. 57/2, 56, 77, 79 i 80 w obrębie 03-04 oraz budowy urządzeń wodnych w związku z projektowaną modernizacją drogi.

Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać
w kancelarii Starostwa Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 08.01.2008 r., godz. 15.16
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 08.01.2008 r., godz. 15.16
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.01.2008 r., godz. 15.16NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1314 razy.