Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne na wniosek zakładu BONA-AGRA Sp.z o.o. NADMA

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do ziemi i wód, z terenu zakładu BONA-AGRA Sp. z o.o. NADMA, ul. Szkolna 11, 05-261 Marki
Wołomin, dnia 18.12.2007r.
WOS-6225-29/3110/07Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (t.j. Dz. U.
z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 107, z późn. zm.),

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, na wniosek z dnia 10.12.2007r. BONA-AGRA Sp. z o.o. Nadma, ul. Szkolna 11, 05-261 Marki, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do ziemi
i wód (tj. do rowu, a następnie do stawu -wyrobiska poglinianego, usytuowanych na dz. ew. nr 1400/18, 1453/12 i 1399/5 obr. Nadma), z nawierzchni utwardzonych terenu zakładu BONA-AGRA Sp. z o.o. zlokalizowanego przy ul. Szkolnej 11 w Nadmie gm. Radzymin (na dz. nr ew. 1400/15, 1400/16, 1400/17, 1453/11, 1400/18, 1453/12 obr. Nadma).

Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać
w terminie 14 dni w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 19.12.2007 r., godz. 12.15
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 19.12.2007 r., godz. 12.15
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.12.2007 r., godz. 12.15NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1312 razy.