Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej Zarządowi Dróg Powiatowych pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania do ziemi ścieków opadowych i roztopowych z drogi powiatowej 28574

Wołomin, dnia 18.12.2007r.
Starostwo Powiatu Wołomińskiego
Wydział Ochrony Środowiska
ul. Prądzyńskiego 3
05-200 WołominOBWIESZCZENIE

stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), a także art. 127 ust. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.), w związku
z postępowaniem wszczętym na wniosek Naczelnika Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 19.11.2007r., dotyczącym udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzeń wodnych
i na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych
do ziemi z fragmentu drogi powiatowej nr 28574 objętego modernizacją (budowa chodnika
i odwodnienia)

informuję,
że Starosta Wołomiński dnia 18.12.2007r. wydał decyzję Nr 646/07, znak WOS-6225-25/3099/07, udzielającą Zarządowi Dróg Powiatowych pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych służących do doprowadzania ścieków opadowych i roztopowych oraz szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania do ziemi ww. ścieków z utwardzonej nawierzchni jezdni i chodników fragmentu drogi powiatowej, objętego modernizacją.

Od ww. decyzji przysługuje stronie prawo odwołania do Wojewody Mazowieckiego
w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, za pośrednictwem Starosty Powiatu Wołomińskiego, w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości informacji o jej wydaniu.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 18.12.2007 r., godz. 14.52
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 18.12.2007 r., godz. 14.52
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.12.2007 r., godz. 14.52NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1546 razy.