Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne na wniosek J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. z siedzibą w Ząbkach przy ul. Radzymińskiej 326

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z ówd w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu działek nr ew. 45, 46, 47, 48, obr. 01-01 przy ul. Radzymińskiej w Ząbkach
Wołomin, dnia 03.12.2007r.
WOS-6225-27/2890/07Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (t.j. Dz. U.
z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.), art. 3 pkt 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.
z 2000 r. Nr 98 poz. 107, z późn. zm.),


zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie,
na wniosek z dnia 29.10.2007r., J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A., 05-091 Ząbki, ul. Radzymińska 326, zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu działek nr ew. 45, 46, 47, 48 obr. 01-01 przy ul. Radzymińskiej w Ząbkach.


Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać
w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 07.12.2007 r., godz. 15.47
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 07.12.2007 r., godz. 15.47
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.12.2007 r., godz. 15.47NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1292 razy.