Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne na wniosek Residential Project I Sp. z o.o.

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do ziemi i częściowo do rzeki Beniaminówki, z terenu dz. nr ew. 5/4 obr. 05-05 w Radzyminie przy ul. Słowackiego, oraz na wykonanie urządzeń wodnych służących do odprowadzania ww. ścieków.
Wołomin, dnia 03.12.2007r.
WOS-6225-28/3006/07Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 107 z późn. zm.),


zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie,
na wniosek z dnia 26.11.2007r. firmy Residential Project I Sp. z o.o. z siedzibą przy
ul. Grójeckiej 1/3, 02-019 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do ziemi i częściowo do rzeki Beniaminówki, z terenu działki ewidencyjnej nr 5/4 obr. 05-05 w Radzyminie przy ul. Słowackiego oraz na wykonanie urządzeń wodnych służących do odprowadzania ww. wód.


Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać
w terminie 14 dni w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 06.12.2007 r., godz. 14.34
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 06.12.2007 r., godz. 14.34
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.12.2007 r., godz. 14.34NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1309 razy.