Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XIII – 95/07

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wołomińskiego na rzecz Gminy Wołomin.
Uchwała Nr XIII – 95/07
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 listopada 2007 r.


w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wołomińskiego na rzecz Gminy Wołomin.


Na podstawie art. 12 pkt. 8 litera „a” ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póź. zm.) oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§1.

Wyraża się zgodę na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Wołomin nieruchomości stanowiącej działki ewid. nr 174/4 i 174/3 w obrębie 28, o łącznej powierzchni 0,0814 ha, położonej w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego, stanowiącej własność Powiatu Wołomińskiego, uregulowanej w księdze wieczystej Nr WA1W/00084284/8,
z przeznaczeniem pod Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, co wykazano w załączniku nr 1, stanowiącym integralną część niniejszej Uchwały. Przeniesienie własności nastąpi w formie aktu notarialnego.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego

Edward Olszowy

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 05.12.2007 r., godz. 10.03
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 11.04.2013 r., godz. 13.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.04.2013 r., godz. 13.42Małgorzata JeznachEdycja strony
05.12.2007 r., godz. 10.03NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2356 razy.