Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XIII – 94/07

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVIII-316/06 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 03.10.2006r. oraz Uchwały Nr XXXVIII-317/06 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 03.10.2006 r.
Uchwała Nr XIII – 94/07
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 listopada 2007 r.w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVIII-316/06 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 03.10.2006r. oraz Uchwały Nr XXXVIII-317/06 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 03.10.2006 r.


Na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz.89 z późn. zm.) oraz § 1 Uchwały Nr XVI-111/2000 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.06.2000r. w sprawie ustalenia zasad zbywania, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie przy ul. Gdyńskiej 1/3, zmienionej uchwałą Nr XVIII-146/04 z dnia 31 sierpnia 2004 r., Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchyla się Uchwałę Nr XXXVIII-316/06 z dnia 03.10.2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń Stacji Dializ SZPZOZ w Wołominie podmiotowi zewnętrznemu.

§ 2.

Uchyla się Uchwałę Nr XXXVIII-317/06 z dnia 03.10.2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie powierzchni gruntu na terenie SZPZOZ w Wołominie podmiotowi zewnętrznemu w celu wybudowania i wyposażenia Stacji Dializ.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego

Edward Olszowy


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 05.12.2007 r., godz. 10.02
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 05.12.2007 r., godz. 10.02
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.12.2007 r., godz. 10.02NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2402 razy.