Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne na wniosek zakładu Winkowski Sp. z o.o.,,

postępowanie wodnoprawne w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego tj. decyzji nr 15/04, z dnia 21.01.2004r., znak: WOS-6225-7/1933/04, wydanej przez Starostę Wołomińskiego.
Wołomin, dnia 29.11.2007r.
WOS-6225- 26/2889/07Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (t.j. Dz. U.
z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.), art. 3 pkt 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.
z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.),


zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, na wniosek z dnia 16.11.2007r., zakładu Winkowski Sp. z o.o., 64-920 Piła, ul. Okrzei 5, zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego tj. decyzji nr 15/04, z dnia 21.01.2004r., znak: WOS-6225-7/1933/04, wydanej przez Starostę Wołomińskiego.


Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać
w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 30.11.2007 r., godz. 15.19
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 30.11.2007 r., godz. 15.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.11.2007 r., godz. 15.19Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1374 razy.