Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne na wniosek Załubice Developmen

Postępowanie wodnoprawne w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego - decyzja nr 280/04, z dnia 14.09.2004r., znak: WOS-6223-18/1492/04, wydana przez Starostę Wołomińskiego, z J.W. Construction Holding S.A., 05-091 Ząbki, ul. Radzymińska 326, na rzecz Załubice Development Sp. z o.o. w likwidacji, 00-193 Warszawa, ul Stawki 2.
Wołomin, dnia 26.11.2007r.
WOS-6223- 9/2867/07Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (t.j. Dz. U.
z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.), art. 3 pkt 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.
z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.),


zawiadamiam,


że w Starostwie Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, na wniosek z dnia 12.11.2007r. , zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego - decyzja nr 280/04, z dnia 14.09.2004r., znak: WOS-6223-18/1492/04, wydana przez Starostę Wołomińskiego, z J.W. Construction Holding S.A., 05-091 Ząbki, ul. Radzymińska 326, na rzecz Załubice Development Sp. z o.o. w likwidacji, 00-193 Warszawa, ul Stawki 2.

Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać
w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Emilia Płachetko, data: 26.11.2007 r., godz. 14.35
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 26.11.2007 r., godz. 14.35
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.11.2007 r., godz. 14.35Emilia PłachetkoDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1495 razy.