Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XII - 86/07

w sprawie zgody na przekazanie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości.
Uchwała Nr XII – 86/07
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 30 października 2007 r.w sprawie zgody na przekazanie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości.

Na podstawie art. 12 pkt. 8 litera „a” ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) w związku z art. 25 b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 ze zm.) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 14 poz. 89) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na przekazanie w nieodpłatne użytkowanie na okres dziesięciu lat na rzecz Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie nieruchomości zabudowanej położonej w Wołominie przy ul. Gdyńskiej 1/3, stanowiącej działkę ewid. nr 118 z obrębu 12 o powierzchni 5,7032 ha, stanowiącej własność Powiatu Wołomińskiego, uregulowanej w księdze wieczystej KW 39250.
Ustanowienie użytkowania nastąpi w formie aktu notarialnego.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 14.11.2007 r., godz. 09.13
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 14.11.2007 r., godz. 09.13
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.11.2007 r., godz. 09.13NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2399 razy.