Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Sesja XII

Z dnia 30.10.2007r.

Podstrony:
 • Uchwała Nr XII – 82/07
  w sprawie zmiany uchwały Nr V–33/07 Rady Powiatu z dnia 27.02.2007 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2007.
 • Uchwała Nr XII – 83/07
  w sprawie: zmiany „Planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007”.
 • Uchwała Nr XII – 84/07
  w sprawie: zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności Powiatu Wołomińskiego z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
 • Uchwała Nr XII – 85/07
  w sprawie zgody na dzierżawę gruntu położonego w Wołominie w liniach rozgraniczających ul. Wileńską.
 • Uchwała Nr XII - 86/07
  w sprawie zgody na przekazanie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości.
 • Uchwała Nr XII – 87/07
  w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie.
 • Uchwała Nr XII - 88/07
  w sprawie Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2008 roku.
 • Uchwała Nr XII – 89/07
  w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2007 roku.

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 14.11.2007 r., godz. 09.01
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 14.11.2007 r., godz. 09.01
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.11.2007 r., godz. 09.01NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 4064 razy.