Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne na wniosek firmy Willa Developer Krzysztof Szubierajski i Wspólnik S.j.

Postępowanie wodnoprawne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu projektowanego osiedla mieszkaniowego w Radzyminie
Wołomin, dnia 07.11.2007r.
WOS-6225-21/2684/07


Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.), art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) Kodeksu postępowania administracyjnego,

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie na wniosek z dnia 19.09.2007r. firmy Willa Developer Krzysztof Szubierajski i Wspólnik S.j., 05-250 Radzymin, ul. Reymonta 12, zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu projektowanego osiedla mieszkaniowego na dz. nr ew. 76/6 obr. 03-03 w Radzyminie, do rowu melioracyjnego R-24 A, a następnie Kanału Sierakowskiego w km 7+880, oraz wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do w/w rowu melioracyjnego.


Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 07.11.2007 r., godz. 14.52
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 07.11.2007 r., godz. 14.52
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.11.2007 r., godz. 14.52Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1320 razy.