Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej Gminie Marki pozwolenia wodnoprawnego na zabudowę rowu melioracyjnego komunalnego przy ul. Długiej

Wołomin, dnia 31.10.2007r.
Starostwo Powiatu Wołomińskiego
Wydział Ochrony Środowiska
ul. Prądzyńskiego 3
05-200 WołominOBWIESZCZENIE

stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. z 2000r. Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), a także art. 127 ust. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. Nr 239, z 2005r., poz. 2019, z późn. zm.), w związku z postępowaniem wszczętym na wniosek Burmistrza Miasta Marki z dnia 27.08.2007r., znak: WOŚ.0717/135/2007, dotyczącym wydania pozwolenia wodnoprawnego na zabudowę rowu melioracyjnego komunalnego, oznaczonego symbolem R-2/1/2, stanowiącego dz. nr ew. 35 w obrębie 1-03, przy ul. Długiej w Markach

informuję,

że Starosta Wołomiński dnia 24.10.2007r. wydał decyzję Nr 583/07, znak WOS-6227-35/2671/07 udzielającą Gminie Marki pozwolenia wodnoprawnego na zabudowę rowu melioracyjnego komunalnego oznaczonego symbolem R-2/1/2, stanowiącego dz. nr ew. 35 obr. 1-03, przy ul. Długiej w Markach.

Od ww. decyzji przysługuje stronie prawo odwołania do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości informacji o jej wydaniu.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 06.11.2007 r., godz. 09.30
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 06.11.2007 r., godz. 09.30
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.11.2007 r., godz. 09.30Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1530 razy.