Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne na wniosek Zakładu Energetycznego Warszawa-Teren Dystrybucja Sp. z o.o. Rejon Energetyczny Sokołów Podlaski

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia projektowanej napowietrznej linii energetycznej średniego napięcia nad rzeką Rudą w km 14+100, w miejscowości Kukawki, gmina Jadów
Na podstawie art. 127 ust. 6, art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.), art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, na wniosek z dnia 10.09.2007r. Zakładu Energetycznego Warszawa-Teren Dystrybucja Sp. z o.o. Rejon Energetyczny Sokołów Podlaski, ul. Kosowska 65, 08-300 Sokołów Podlaski, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia projektowanej napowietrznej linii energetycznej średniego napięcia nad rzeką Rudą w km 14+100, w miejscowości Kukawki, gmina Jadów.

Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać
w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 23.10.2007 r., godz. 14.41
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 23.10.2007 r., godz. 14.41
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.10.2007 r., godz. 14.41Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1493 razy.